Premeny Slovenska •
Boris Németh & Ján Viazanička
1150. výročie sv. Cyrila a Metoda
na území Veľkej Moravy